NAZWA ZESPOŁU

KOLOR STROJÓW

NIEBIESKO - BIAŁE

nazwa firmy
 
AIG CREDIT SA
adres (ulica, kod)
 
Ul. Trzemeska 10, 53-679 WROCŁAW
telefon, fax
 
/071/ 358 22 22,
adres WWW
 
http://www.aigcredit.pl

DANE KAPITANA DRUŻYNY

Imię i nazwisko

Bogusław STĘPIEŃ

Imię i nazwisko - zastępca

 Marek SZASZKO

telefon, fax

358 21 02

e-mail

boguslaw.stepien@aigcredit.pl