NAZWA ZESPOŁU

KOLOR STROJÓW

BIAŁE

nazwa firmy
 
TELEFONIA LOKALNA S.A.
adres (ulica, kod)
 
PL. 1 MAJA 1/2, 50-136OCŁAW
telefon, fax
 

/071/ 78 11 601
fax: /071/ 78 11 600
, 0800 42 45 48

adres WWW
 
http://www.dialogok.pl

DANE KAPITANA DRUŻYNY

Imię i nazwisko

GRZEGORZ DOKURNO

Imię i nazwisko - zastępca

telefon, fax

78 11 954

e-mail

grzegorz.dokurno@dialogok.pl