NAZWA ZESPOŁU

KOLOR STROJÓW

ZIELONE

nazwa firmy
 
POLSKIE TOWARZYSTWO
FINANSOWE
S.A.
adres (ulica, kod)
 
Pl. SOLNY 16, 50-062 WROCŁAW
telefon, fax
 

/071/ 374 85 82,

adres WWW
 
www.ptf.com.pl

DANE KAPITANA DRUŻYNY

Imię i nazwisko

IREK KASNER

Imię i nazwisko - zastępca

ANDRZEJ PELESZ

telefon, fax

374 85 82

e-mail

a.pelesz@ptf.com.pl